Skalprotese


Kronprinsessegade 49
1306 København K

Tlf. (+45) 33 69 04 84
www.okularist.dk
E-mail: ocularist@mail.dk

Startside
Hvem er vi
Produkter
Hvor og hvordan
Spørgsmål og Svar
Kontakt os

Skalproteser er en af vores specialer.
De benyttes bla. i tilfælde af kosmetisk skæmmende blinde øjne og medfødte mkropthalmiske øjne. De fremstilles efter et aftryk af øjet, hvilket giver meget præcis tilpasning, og kan have en tykkelse på helt ned til 0.5 mm. , hvilket gør dem velegnede oven på øjne af normal størrelse.

Arbejdsprocessen med skalprotese er ikke meget forskellig fra den til fuldproteser ( Kunstige øjne).

 

Vejledning i brugen af Akryl Skalproteser

Isætning

Træk op i øvre øjenlåg og kig ned. Sæt protesen ind for oven.

Træk ned i nedre øjenlåg og kig op. Protesen kan nu sættes ind forneden.

Udtagning

Kik opad. Skub det nedre øjenlåg ind under protesekanten og tag protesen ud med en bevægelse skråt nedad.

Rengøring

Skalprotesen rengøres med flydende opvaskemiddel og skylles grundigt med vand.

  • Det er vigtigt at vaske hænder før håndtering af skalprotesen
  • Bæretid : Man begynder med få timer den første dag. En time mere den næste dag, o.s.v. indtil skalprotesen bæres hele dagen.
  • Hvis man ønsker at sove med skalprotesen aftales dette almindeligvis ved den telefoniske tilbagemelding.
  • Når skalprotesen ikke anvendes opbevares den tørt.
  • Hvis der kommer belægninger på overfladen kan skalprotesen poleres af okularisten.

 

Uden skalprotese

Med skalprotese