Kunstigt øje


Kronprinsessegade 49
1306 København K

Tlf. (+45) 33 69 04 84
www.okularist.dk
E-mail: ocularist@mail.dk

Startside
Hvem er vi
Produkter
Hvor og hvordan
Spørgsmål og Svar
Kontakt os

Øjenproteser benyttes i tilfælde hvor et øje er blevet kirugisk fjernet. Det kan ske efter tumor i øjet, svære skader eller et smertefuldt blindt øje.

Arbejdsprocessen
Typisk foregår arbejdet med at lave en øjenprotese over 3 patient besøg. Det første besøg er oftest 5 -8 uger efter øjet er blevet kirugisk fjernet.

Ved det første besøg, som varer cirka 2 timer, tages der en afstøbning af øjenhulen - også kaldet soklen. Til at tage aftrykket med benyttes alginate, der er det samme materiale som tandlæger bruger til tandaftryk.

Det andet besøg bruges til at håndmale det nye øje så det bliver en næsten tro kopi af det sunde. Dette besøg tager ca. 1 time.

Ved tredje og sidste besøg udleveres øjet og patienten får en instruktion i hvordan det benyttes. Dele af instruktionen er gengivet herunder.

Vejledning i brugen af acrylproteser

Isætning
Træk op i øvre øjenlåg og kig ned. Sæt protesen ind for oven.
Træk ned i nedre øjenlåg og kig op. Protesen kan nu sættes ind for neden.

Udtagning
Træk ned i nedre øjenlåg og tag protesen ud med en bevægelse skråt nedad.
Ved hjælp af fingeren/fingrene skubbes nedre øjenlåg ind under protesekanten, der glider ud når man kigger op.

Rengøring
Protesen rengøres med flydende opvaskemiddel og skylles grundigt med vand.

  • Det er vigtigt at vaske hænder før håndtering af protesen
  • Udtagning vil typisk ske 1 gang om måneden
  • Hvis protesen ikke anvendes opbevares den tørt
  • Hvis der kommer belægninger på overfladen bør protesen poleres af okularisten

Naturlige bevægelser af et kunstigt øje
Såfremt vores legeme udsættes for forandringer på grund af en ulykke eller sygdom er vi naturligvis meget optaget af hvorledes dette vil påvirke vort liv. Dette er især tilfældet hvis ændringerne vedrører vort ansigt og i særdeleshed vore øjne. Indtil for nyligt havde de som havde mistet et øje kun et lille håb om at genvinde den naturlige bevægelse i glasøjet. De fleste af os kender nogen som har fået et kunstigt øje og som savner bevægelsesmulighederne i det "nye" øje eller hvis ansigt har forandret udseende. I dag betyder tabet af et øje, takket være store fremskridt indenfor øjenimplantater, ikke ændringer af det udseende. Mange tusind mennesker har allerede haft gavn af den medicinske forskning til at bevare deres naturligt udseende med et kunstigt øje. De har sandsynligvis allerede mødt en af den slags mennesker uden at have bemærket at de havde et kunstigt øje.

Øjenimplantat og det kunstige øje
Når et øje fjernes kan lægen indsætte et øjenimplantat i øjenhulen til erstatning for det oprindelige øje. Dette lille kugleformede implantat, der ikke vil være synligt, bevarer øjenhulens struktur og giver støtte for det kunstige øje. Dette støtter blandt andet øjenlågene og det omkringliggende væv. Det kunstige øje fremstilles, er kun er en skal, af glas eller plastic. Dette arbejde udføres af højtuddannede specialister. Det fremstilles således at det fuldstændigt ligner det andet øje. Medens kunstige øjne er blevet fremstillet i over 1000 år blev de første øjenimplantater fremstillet for omkring 100 år siden. Disse små kugler blev fremstillet af glas eller guld. De blev senere afløst af plastic eller silikone kugler. Indtil for nogle år siden var udformningen af disse "første generations" implantater kun ændret uvæsentligt.

Behovet for bedre øjenimplantater
Første generations implantaterne var et væsentligt fremskridt for de som havde et kunstigt øje, men man var ikke i stand til at give bæreren af øjet dets naturlige bevægelser tilbage. Denne mangel var en stor hindring i at genskabe et naturligt udseende hvilket gjorde overgangen til brug af et kunstigt øje vanskeligere.

Hydroxyapatit - den naturlige løsning
Første generations implantaterne havde også en tendens til at bevæge sig ukontrolleret rundt i øjenhulen og blev ofte betragtet som et fremmedlegeme af kroppen og derfor udstødt hvilket ofte krævede yderligere operative indgreb. Disse problemer inspirerede videnskaben til at søge efter et bedre implantatmateriale. Målet var at genskabe de naturlige ansigtstræk. Det opnåede man ved at anvende et af naturens egne materialer - koraller fra havet. Man fandt en bemærkelsesværdig lighed mellem den porøse struktur i en bestemt slags koraller og menneskelige knogler. Kort tid efter fandt man en metode til at ændre mineralerne i korallerne således at disse fik nøjagtigt den samme kemiske opbygning som legemets egen knoglemasse. Dette materiale kaldes hydroxyapatit. Det nye materiale har altså både den menneskelige knogles kemiske sammensætning og struktur. Det betyder at kroppens celler vil acceptere - og kan vokse ind i - det naturlige hydroxyapatit implantat der således bliver en "levende del" af legemet.

Det første hydroxyapatit øjenimplantat
Det første øjenimplantat som var fremstillet af hydroxyapatit blev implanteret i 1985 efter flere års forskning. Øjets muskler kan fastgøres til implantatet hvilket tillader det at blive bevæget i øjenhulen på samme måde som det naturligt øje. Nogen af disse bevægelser overføres automatisk til det kunstige øje som indsættes foran implantatet. Hvis man ønsker større bevægelser skal der indsættes en lille styrepind som forbinder øjenimplantatet og det kunstige øje. På denne måde kan selv de mindste bevægelser fra musklerne overføres til det kunstige øje. Resultatet er et mere naturligt udseende kunstigt øje som tit kan være vanskeligt at skelne fra det raske. Dette enestående patenterede implantat blev godkendt af FDA - de amerikanske sundhedsmyndigheder - i 1989 under navnet BioEye. Det har været anvendt i Danmark i over 10 år uden rapporter om bivirkninger og til glæde for mange danske patienter. Udover naturlige øjenbevægelser giver BioEye flere fordele idet implantatet forbliver i øjenhulen, bliver ikke udstødt af legemet og forebygger at øjenlåget "falder ned" ved at aflaste det kunstige øjes tryk på øjenomgivelserne. BioEye implantatets fordele med naturlige øjenbevægelser og reduktion af bivirkninger har gjort det til det foretrukne implantat blandt førende øjenlæger verden over.

Deres muligheder for at fa et implantat
De står muligvis overfor at skulle have et øje fjernet, skal have dele af øjeæblet fjernet eller ønsker et "første generations" implantat udskiftet fordi det ikke virker tilfredsstillende. BioEye vil i de fleste tilfælde være en mulig løsning„ men der kan også være forhold der taler imod. Dette kan lægen afgøre i hvert enkelt tilfælde.

Behandlingen
Kontakt Deres øjenspecialist og lad dem vurdere om et BioEye øjenimplantatet vil være løsningen for Dem. Implantatet indsættes ofte samtidigt som det syge øje fjernes fra øjenhulen og øjensækken syes rundt om implantatet. Der indsættes en midlertidig dækplade imellem øjenlågene og implantatet for blandt andet at skaffe plads til det kommende kunstige øje der vil blive isat senere. Efter seks til otte uger skal en anden specialist fremstille det kunstige øje så det nøjagtigt ligner det raske. Det indsættes imellem implantatet og øjenlågene. Når implantatet bevæges af øjenmusklerne flytter det kunstige øje sig samtidig.

Tal med øjenlægen
BioEye hydroxyapatit implantatet er af øjenlæger, optikere og patienter blevet beskrevet som "drømmen som blev til virkelighed". Kontakt derfor Deres øjenlæge for at få undersøgt om BioEye også kan hjælpe Dem.

Det kunstige øje set forfra. Bemærk øjets farve, samt de fine blodåre - alt er håndmalet.

Øje bagside. Se her hvordan formen er støbt så det tilpasser sig muskulaturen hos den enkelte patient.

Et andet eksempel på et kunstigt øje.

Menneskelig knogle (forstørret)

Hydroxyapatit (forstørret)